در قرن 21 مساله شهرنشینی به عنوان یک معضل جهانی، ملی و منطقه ای مطرح می باشد که همچنان رو به افزایش است. جمعیت ساکن شهرها از سه بیلیون به 1/5 بیلیون در سال 2025 خواهد رسید که این مقدار در واقع 60 درصد جمعیت جهان را تشکیل می دهد. تامین غذا برای این جمعیت رو به رشد تنها از دو راه امکان پذیر است، افزایش سطح زیر کشت و افزایش عملکرد در واحد سطح. با توجه به وضعیت اقلیمی کشور اراضی زراعی چندان قابل توسعه نمی باشند و بنابراین می بایست به فکر افزایش عملکرد بود. یکی از راههای افزایش عملکرد بهبود خواص فیزیکی و تغذیه ای خاک مزارع با افزودن ماده آلی به خاک می باشد. با توجه به اينكه كشور ما در منطقه نوار خشك جهان قرار گرفته است مقدار مواد آلي در خاكهاي كشور به استثناي شمال، در حدود چند دهم درصد بوده و با مقدار اپتيمم آن كه بين 3- 2 درصد است فاصله بسيار دارد .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم فروردین ۱۳۹۰ساعت 10:8  توسط  دکتر سعید سماوات  | 

ورمي كمپوست چيست:

كلمه Verm از لغت لاتين Vermis گرفته شده كه به معني كرم مي‌باشد. ورمي كمپوست حاصل يك فرايند نيمه هوازي است (حدود80 % رطوبت) كه توسط گونه اي خاص از كرم ها , قارچ ها , باكتري ها و اكتينو ميست ها تواما انجام مي‌پذيرد. ورمي كمپوست مواد حاصل از بستر رشد كرم بوده كه پس از دفع شدن از سيستم گوارش كرم در محيط باقي مي‌ماند،  لذا اين ماده مجموعه‌اي از فضولات كرم به همراه مواد آلي تجزيه شده و نيز اجساد كرمها بوده كه براي گياه ارزش غذائي فراواني دارد. مواد دفع شده توسط كرمها ، اغلب داراي ازت، فسفر، پتاسيم به ميزان 11-5 مرتبه بيشتر از خاكهاي بدون كرم مي‌باشد. در اثر عبور مواد آلي از دستكاه گوارش كرم خاكي، ميزان عناصر قابل استفاده گياه از جمله عناصر ميكرو (ريز مغذي ) افزايش چشمگيري مي‌يابد. در طبيعت 500-1000 سال طول مي كشد تا 5/2 سانتي متر هوموس در سطح خاك تشكيل شود ولي كرم ها اين مدت را به 5 سال تقليل مي دهند.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه دوم فروردین ۱۳۹۰ساعت 20:56  توسط  دکتر سعید سماوات  | 

·  خصوصيات شيميائي مواد هوموسيتركيبات هوموسي مواد آلي  مختلف ، داراي دو نوع اسيد آلي مهم به نام هاي اسيد هيوميك و اسيد فولويك مي باشند . اسيد هيوميك  با وزن ملكولي 300000-30000 سبب تشكيل كمپلكس پايدار و نا محلول ( كند رها ) با فلزات ميكرو ( ريز مغذي) مي شود و اسيد فولويك با وزن ملكولي كمتر از 30000 سبب تشكيل كمپلكس هاي محلول با عناصر ميكرو مي گردد . مجموع اين دو اسيد مي تواند، 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه دوم فروردین ۱۳۹۰ساعت 18:47  توسط  دکتر سعید سماوات  | 

كرم‌پوسال – ويژگي‌هاي فيزيكي و شيميايي

 1              هدف و دامنه كاربرد     

 هدف از تدوين اين استاندارد، تعيين ويژگي‌هاي فيزيكي و شيميايي كرم‌پوسال مورد مصرف در كشاورزي است. كرم‌پوسال در کلیه خاکهای زراعی، باغی و گلخانه‌ای می‌تواند به تنهايي به عنوان کود، یا پس از غني‌سازي با افزودنی‌های دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

2 مراجع الزامي

مدارك الزامی حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملی ایران به آن‌ها ارجاع داده شده است. بدين ترتيب آن مقررات جزيي از اين استاندارد ملی ایران محسوب مي‌شود. در صورتی که به مدرکی با ذکر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحيه‌ها و تجديد‌نظرهاي بعدي این مدارك مورد نیاز نیست در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه‌های بعدی آن‌ها مورد نظر است.

استفاده از مراجع الزامی زیر برای این استاندارد الزامی است:

2-1 استاندارد ملی ایران شماره 1677، سال 1370، روش آزمایش تعیین مقدار رطوبت خاک

(روش خشک‌کردن در گرمخانه)

2-2 استاندارد ملی ایران شماره 5615، سال 1379، کودها- روش‌های هضم اسیدی برای اندازه‌گیری روی، سرب، کادمیم، کبالت، کروم، مس، منگنز و نیکل

2-3 استاندارد ملی ایران شماره 5616، سال 1380، کودها- روش اندازه‌گیری روی، سرب، کادمیم، کبالت، کروم، مس، منگنز و نیکل

2-4 استاندارد ملی ایران شماره 5617، سال 1380، کودها- اندازه‌گیری جیوه به روش جذب اتمی بدون شعله (سامانه هیدرید)

2-5 استاندارد ملی ایران شماره 5618، سال 1380، کودها- اندازه‌گیری آرسنیک به دو روش فتومتری و جذب اتمی با سامانه تولید هیدرید

2-6 استاندارد ملی ایران شماره 6831، سال 1382، خاک- اندازه‌گیری هدایت الکتریکی ویژه

2-7 استاندارد ملی ایران شماره 7834، سال 1383، خاک- تعیین pH

2-8 استاندارد ملی ایران شماره.13320 سال 1390، کمپوست – نمونه‌برداری و روش‌های آزمون فيزيكي و شيميايي

   3 اصطلاحات و تعاريف

در اين استاندارد، اصطلاحات و تعاريف زير به كار می‌رود:

3-1 كرم‌پوسال  

نوعي کود بیولوژیک است که در اثر عبور مداوم و آرام مواد آلی در حال پوسیدگی از دستگاه گوارش گونه‌هایی از کرم‌های خاکی و دفع این مواد از بدن کرم حاصل می‌شود. این مواد هنگام عبور از بدن کرم به مخاط دستگاه گوارش، ویتامینها و آنزیم‌ها آغشته شده و دفع مي‌شود، که به عنوان یک کود آلی غنی و بسیار مفید برای بهبود عناصر غذایی و ساختار خاک مورد مصرف قرار می‌گيرد.

3-2 کرمهای خاکی

کرمهای خاکی، کرمهای معمولی قهوه‌ای مایل به قرمز که در خاک‌های غنی از مواد آلی به وفور یافت می‌شوند. مناسب‌ترین گونه برای تولید كرم‌پوسال، گونه ایزونیا فوتیدا است. این کرم‌ها در تجزیه و فساد بقایای گیاهی و جانوری، نگهداری ساختار خاک، تهویه و حاصلخیزی آن نقش عمده دارند.

3-3 بستر تغذیه

بستر تغذیه کرم‌ها شامل مواد نیمه پوسیده مانند کود گاوی و اسبي نیمه پوسیده، کاه و کلش غلات، برخی بقایای گیاهی و کاغذ است. در داخل این بستر می‌توان مقداری مواد تازه مانند مواد زايد سبزي و ميوه، جزء آلی و قابل تجزیه زباله‌های خانگی، پسماندهای برخی کارخانه‌هاي صنایع غذایی (مانند کارخانه‌هاي تولید آب میوه، کمپوت و... ) و حتی لجن اضافه كرد. 

3-4 مواد خارجی

مواد خارجی به مواد تجزیه ناپذیری از قبیل پلاستیک، فلزات، منسوجات و شیشه گفته می‌شود که وجود آنها در کود باعث کاهش کیفیت آن خواهد شد.

 4 طبقه‌بندی

در این استاندارد، كرم‌پوسال بر اساس كيفيت، به دو درجه «یک» و «دو» طبقه‌بندی می‌شود.

۵- ویژگی ها.

جدول 1 ـ ويژگي‌هاي فيزيكي و شيميايي كرم‌پوسال

 

رديف

يژگي

حدود قابل قبول

 

روش آزمون

درجه «یک»

درجه «دو»

1

وضعیت ظاهری

دارای رنگ قهوه‌اي متمايل به سياه، بدون بوی نامطبوع

-

2

كربن آلي، درصد جرمي ماده خشك

كمينه 20

كمينه 10

استاندارد ملي ايران شماره 13320

3

نيتروژن کل، درصد جرمي ماده خشك

كمينه 1

كمينه 5/0

استاندارد ملي ايران شماره 13320

4

نسبت كربن به نیتروژن ( C/N)

25- 15

15-10

قابل محاسبه از نتايج رديف‌هاي 2 و 3

5

  فسفربرحسب P2O5

درصد جرمي ماده خشك

كمينه 1 

كمينه 5/0

استاندارد ملي ايران شماره 13320

6

پتاسیم برحسب K2O

درصد جرمي ماده خشك

كمينه 1

كمينه 5/0

     استاندارد ملي ايران شماره 13320

7

هدايت الكتريكي

  محلول %10 (m/v ) ماده خشك

بيشينه ds/m 8

بيشينه ds/m 10

استاندارد ملي ايران شماره 6831

8

pH

 محلول %10 (m/v ) ماده خشك

5/8-5/6

5/8-5/6

استاندارد ملي ايران شماره 7834

9

رطوبت، درصد جرمي

30-20

30-20

استاندارد ملي ايران شماره 1677

10

مواد خارجي با قطر بیشتر از mm4

درصد جرمي ماده خشك

بيشينه 1

بيشينه 1

استاندارد ملي ايران شماره 13320

11

آرسنیك ( As )، ميلي‌گرم در كيلوگرم

بیشینه 4

بیشینه 10

استاندارد ملي ايران شماره 5618

12

جيوه (Hg )، ميلي‌گرم در كيلوگرم

بيشينه 2

بيشينه 5

استاندارد ملي ايران شماره 5617

13

روي ( Zn )، ميلي‌گرم در كيلوگرم

بيشينه 1400

بيشينه 2800

 

 

استاندارد ملي ايران شماره 5616 و 5615

 

 

 

 

استاندارد ملي ايران شماره 5616و 5615

 

 

14

سرب ( Pb )، ميلي‌گرم در كيلوگرم

بيشينه 150

بيشينه 300

15

کادميم ( Cd )، ميلي‌گرم در كيلوگرم

بيشينه 5

بيشينه 10

16

كبالت ( Co )، ميلي‌گرم در كيلوگرم

بيشينه 25

بيشينه 35

17

كروم (Cr )، ميلي‌گرم در كيلوگرم

بيشينه 100

بيشينه 200

18

مس ( Cu )، ميلي‌گرم در كيلوگرم

بيشينه 300

بيشينه 600

19

نيكل ( Ni )، ميلي‌گرم در كيلوگرم

بيشينه 100

بيشينه 200

20

موليبدن ( Mo )، ميلي‌گرم در كيلوگرم

بيشينه 5

بيشينه 5

استاندارد ملي ايران شماره 1-192

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم دی ۱۳۹۰ساعت 11:46  توسط  دکتر سعید سماوات  | 

كاهش آلاينده هاي نيترات و كادميوم در محصولات كشاورزي از طريق اعمال مصرف بهينه كودها

                 

طبق گزارش FAO (1992) مصرف نامتعادل كودهاي شيميائي موجب كاهش راندمان كودها بميزان 25-20 در صد گرديده است . به اين معنا  كه مقدار زيادي از كودهاي شيميائي از طريق آبشوئي ، فرسايش ، تصعيد و يا تثبيت از دسترس ريشه گياه خارج شده و موجبات آلودگي محيط زيست را فراهم مي نمايد. مصرف صحيح و متناسب انواع نهاده هاي كشاورزي بخصوص انواع كودها يكي از راههائي است كه در راستاي سياست هاي توسعه پايدار كشاورزي از اهمييت بسزائي بر خوردار است . در نشست سران كشورهاي جهان در ايتاليا كه بنا به دعوت سازمان كشاورزي و خواربار جهاني (FAO ) در سال 1996 در خصوص امنيت غذائي تشكيل شده بود ،‌تمام كشورها از جمله ايران نسبت به اجراي تعهد هاي هفتگانه اجلاس در زمينه تامين غذاي سالم و كافي براي همه مردم متعهد شدند . بنابر اين لازم است مواد غذائي توليدي عاري از هر گونه آلاينده از جمله نيترات و كادميوم باشند. در حال حاضر در كشورهاي توسعه يافته به كيفيت مواد غذائي اهميت بيشتري داده ميشود ، زيرا مصرف بيش از حد كودهاي ازته و فسفره در اراضي كشاورزي منجر به تجمع نيترات و كادميوم در محصول شده ، بطوريكه در سال 1980 ميزان تقاضا براي محصولات ارگانيك در امريكا از 78 ميليون دلار به 4 ميليارد دلار در سال 1997 افزايش يافت . استفاده ناكافي و غير متعادل از كودهاي شيميائي سبب شده كه برخي از مواد غذائي اراضي كشاورزي تخليه گردد و اين عامل سبب كاهش توان توليد و حاصلخيزي خاك شده است . مطالعات انجام شده در كنفرانس زمين در ريو ( 1992) نشان داد كه مواد غذائي  خاك نسبت به يكصد سال قبل كاهش يافته بطوريكه ميزان آن در آفريقا 74 درصد ،آسيا 76 درصد، اروپا 72 درصد ، امريكاي جنوبي 76 درصد و امريكا و كانادا 85 درصد تنزل يافته است  . براي دستيابي به افزايش توليد و حفظ محيط زيست در بلند مدت IFA تاكيد بسيار به استفاده بهينه از كودهاي شيميائي نموده است. پيش بيني مي شود كه كشور ايران در 10 سال آينده به بيش از 20 ميليون تن افزايش توليد نياز داشته باشد . قسمتي از اين افزايش توليد در گرو استفاده بهينه از كودهاي شيميائي و آلي است . در سال هاي اخير در ايران توجه زيادي به مصرف متعادل كودهاي شيميائي شده است. در كشورهاي پيشرفته نسبت مصرف N+P2O5+K2O+Micronutrients در حدود 4-40-50-100 و اين نسبت در ايران در سال 1990 ( طبق گزارش FAO ) 0-3-110-100 بوده ، در حال حاضر اين نسبت به 5/1-20-45-100 بهبود يافته است. بالا بودن غلظت نيترات در اندام هاي قابل مصرف سبزي ها ، علوفه و در آب آشاميدني انواعي از مسموميت ها را تا حد مرگ در دامها ، توليد بيماري كم خوني متموگلوبينميا در اطفال و نيتروزآمين كه ماده سرطان زائي است ، را در بزرگسالان بوجود مي آورد . همچنين كادميوم اثرات سرطان زائي ، جلوگيري از باروري تخم و ايجاد بچه هاي ناقص الخلقه را در انسان تشديد مي نمايد . سازمان بهداشت جهاني (WHO ) ، حد مجاز مصرف نيترات را در مواد غذائي 131-41 ميلي گرم در روز  اعلام نموده و در مورد كادميوم نبايستي در هفته بيش از 5/0-4/0 ميلي گرم مصرف گردد . حد مجاز كادميوم بر اساس روش 2001/22/CE در سبزي هاي برگي ، سويا ، دانه گندم و برنج و قارچ هاي خوراكي 2/0و در سيب زميني و سبزي هاي ريشه اي و ساقه اي 1/0 ميلي گرم در كيلو گرم وزن تر مي باشد. حد مجاز نيترات بر اساس روش 79/700/CEE در كاهو با توجه به فصل برداشت 4500-2500 و اسفناج 3000-2000 ميلي گرم در كيلو گرم وزن تر مي باشد. مهمترين منابع توليد نيترات در اراضي كشاورزي ،‌كودهاي ازته ، كودهاي دامي تازه و بقاياي گياهي پس از برداشت مي باشند ، ولي در ايران مصرف بي رويه كودهاي اوره مهمترين منبع آلودگي خاك و گياه مي باشد. كادميوم نيز از منابعي همچون كودهاي فسفره، زباله شهري و يا كارخانجات ذوب فلزات در خاك تجمع مي يابد. غلظت كادميوم در كودهاي فسفره از 15 الي 70 ميلي گرم در كيلو گرم مي باشد. امروزه در جهان بيش از پانصد هزار نفر دچار بيمار كبدي ناشي از مسموميت كادميوم مي باشند. بطور كلي تجمع نيترات در سبزي هائي چون تربچه ، اسفناج ، كرفس ، چغندر لبوئي ، كاهو،  هويج و كلم گل زياد مي باشد. همچنين قدرت تجمع كادميوم در كاهو ، اسفناج، كرفس، كلم،  سيب زميني زياد بوده در حاليكه در ذرت، لوبيا و نخود كم مي باشد . مصرف كودهاي فسفاته توسط كشاورزان در شاليزارهاي شمال كشور ميزان كادميوم در خاك را در طي دو سال به ميزان 5/15 در صد (32/0 ميلي گرم در كيلو گرم) افزايش داد. سازمان بهداشت جهاني حد مجاز كادميوم را 12/0 ميلي گرم در كيلو گرم محصولات كشاورزي اعلام نموده است . خوشبختانه مصرف كودهاي فسفاته در سالهاي اخير در استان گيلان و مازندران به يكسوم كاهش يافته است كه موفقيت بسيار خوبي است. در تحقيقي ميزان نيترات در چاههاي آب خانگي در منطقه بابل و شمال كشور بيش از حد مجاز (66 ميلي گرم در ليتر) گزارش گرديد . در برخي نقاط ايران استفاده نا متعارف از كودهاي ازته توسط زارعين ( بيش از 1000 كيلو گرم در هكتار) موجبات تجمع نيترات در محصولاتي نظير سيب زميني و پياز شده بطوريكه صادرات اين محصولات را در بعضي موارد دچار مخاطره نموده است. تحقيقات بعمل آمده در ايران نشان داد كه مقدار كود اوره مصرفي در سيب زميني به هيچ عنوان از 400 كيلو گرم در هكتار نبايستي تجاوز نمايد . استفاده از تغذيه متعادل با عناصر پتاسيم و روي موجب كمترين تجمع نيترات در غده سيب زميني در زنجان گرديد .  در بعضي از كشورهاي توسعه يافته با استفاده از مدل كامپيوتري و دستگاه كلروفيل متر ، ميزان مصرف كودهاي ازته را 20-15 درصد كاهش داده اند.در ايران نيز محققين با استفاده از چنين روش هائي به نتايج مشابهي دست يافته اند. از راههاي ديگر افزايش راندمان كود هاي شيميائي بمنظور به حداقل رساندن اثرات باقيمانده كودها در محصولات زراعي و باغي مي توان به : افزايش درصد عنصري كود ، استفاده از كودهاي كامل ، محلولپاشي وتوليد كودهاي اختصاصي براي هر محصول اشاره نمود. يكي از روشهاي موثر در كاهش غلظت نيترات در انواع سبزي و صيفي و حفظ محيط زيست ،‌ استفاده از روش نيترات پاي بوته (PSNT) مي باشد. بمنظور حفظ بهداشت جامعه پيشنهاد مي گردد برداشت سبزي در سطح كشور در بعداز ظهر انجام پذيرد .مقدار مصرف كودهاي ازته در اراضي كشاورزي بايستي بر اساس پتانسيل توليد محصول و مراحل رشد گياه بصورت تقسيط مصرف گردد و در شاليزارها از كودهاي ازته كندرها نظير SCU استفاده بعمل آيد . در شمال كشور از مصرف كودهاي فسفره داراي بيش از 15 ميلي گرم كادميوم در كيلو گرم كود جلو گيري بعمل آيد و حتي المكان مصرف فسفر بر اساس آزمون خاك باشد و ترجيحا از كودهاي فسفاته بدون كادميوم مخصوصا بيو فسفات حاوي عنصر روي استفاده بعمل آيد . مصرف متعادل ساير عناصر مورد نياز گياه نظير پتاسيم و روي اثرات سوء كادميوم را در رشد و عملكرد كمي و كيفي محصول كاهش مي دهند. همچنين مصرف كود كامل ماكرو حاوي روي از تجمع كادميوم در گياه مي كاهد و مقدار كادميوم پايه در خاكها از 5/0 ميلي گرم در كيلو گرم بيشتر نباشد . بطور كلي با مصرف متعادل كودها علاوه بر اينكه مقدار بسيار زيادي انرژي در واحد سطح صرفه جوئي مي گردد، محصول از لحاظ كمي و كيفي بهبود يافته ، درآمد زارع افزايش ،  محيط زيست حفظ و قدرت باروري خاك افزايش و به سلامت جامعه منتهي مي گردد

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم دی ۱۳۹۰ساعت 11:35  توسط  دکتر سعید سماوات  | 

تاثیر برخی خصوصیات  شیمیایی خاکهای زراعی ایران در جذب کادمیوم توسط گیاه

سعید سماوات

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده :

            عوامل مختلفی در انتقال و تجمع کادمیوم در سیستم خاک- گیاه موثر است، از قبیل pH خاک ، پتانسیل ریداکس ، ظرفیت تبادل کاتیونی ، نوع گیاه و کود مورد استفاده . تحقیقات مختلف نشان داده که یک رابطه خطی بین جذب کادمیوم توسط گیاه و غلظت آن در فاز محلول خاک وجود دارد. با وجودی که با افزایش pH خاک جذب کادمیوم شدیدا کاهش می یابد ولی در خاکهای قلیایی ایران نیز شاهد جذب کادمیوم در محصولات مختلف زراعی هستیم. یکی از عناصری که سبب افزایش جذب کادمیوم توسط گیاه می شود کمبود عنصر روی در خاک است . تحقیقات نشان داده که در 51% اراضی کشاورزی ایران میزان عنصر روی کمتر از حد مورد نیاز گیاه می باشد. از طرفی کمبود مواد آلی خاک نیز می تواند در افزایش جذب کادمیوم موثر باشد. میزان کربن آلی در 60% اراضی کشاورزی کمتر از یک درصد می باشد در حالی که حد بهینه آن در خاک 3-2 درصد است . از دیگر عوامل موثر در جذب کادمیوم وجود افزایش املاح محلول در خاک است . میزان تبخیر و تعرق در اراضی کشاورزی ایران 10-3 برابر میزان نزولات جوی است این امر سبب گسترش  اراضی شور در کشور شده است . تحقیقات نشان داده که وجود آنیون های سولفات و کلر در محلول خاک جذب کادمیوم را نسبت به خاک های غیر شور افزایش معنی داری می دهد. از طرف دیگر مصرف بیش از حد کودهای نیتروژنی ، فسفاته و پتاسیمی نیز در افزایش جذب کادمیوم توسط گیاه موثر است. حد بحرانی کادمیوم خاک 3 میلی گرم در کیلوگرم خاک است . استاندارد میزان کادمیوم در کودهای فسفاته در کشور 25 میلی گرم در کیلو گرم P2O5 است . افزودن دویست کیلو گرم کود فسفاته حاوی 25 میلی گرم کادمیوم در مدت 400 سال می تواند یک میلی گرم کادمیوم خاک را افزایش دهد که مقدار بسیار ناچیزی است، ولی استفاده از سایر منابع آلاینده از قبیل لجن فاضلاب ،  کودهای روی آلوده به کادمیوم و کمپوست های پسماند شهری خطر تجمع کادمیوم را در خاک و گیاه افزایش می دهد. با توجه به شرایط ویژه خاکهای زراعی کشور که به بخشی از آنها اشاره شد بایستی برای جلوگیری از تجمع کادمیوم در خاک و گیاه  تدوین دستورالعمل های زیست محیطی در برنامه ریزی های کلان کشوری مد نظر قرار گیرد.

 

کلمات کلیدی : کادمیوم – خاک- فسفر – شوری – روی .
+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم دی ۱۳۹۰ساعت 11:24  توسط  دکتر سعید سماوات  | 

حدود 30% سطح کره زمین ( 4 میلیارد هکتار) در معرض بیابانی شدن می باشد و  بیش از250 میلیون نفر مستقیما با این پدیده مواجه می باشند . سالانه 24 میلیارد تن از خاک اراضی حاصلخیز ناپدید شده و در خلال سالهای 2000-1991 بیش از 280000 نفر در اثر خشکسالی فوت کرده اند . کشور ایران به دلیل واقع شدن در کمربند خشک کره زمین 4/2 %  اراضی بیابانی جهان را تشکیل می دهد . بطوریکه میزان تبخیر و تعرق بیشتر از بارندگی بوده در نتیجه این امر سبب کاهش رشد بیومس گیاهی شده بطوریکه میزان کربن آلی در قسمت اعظم اراضی کشاورزی کشور بسیارکمتر از یک درصد می باشد، 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم فروردین ۱۳۹۰ساعت 9:15  توسط  دکتر سعید سماوات  | 

سيب زميني

سيب‌زميني (Solanum tuberosum L.) بعد از ذرت داراي گسترده‌ترين توزيع در دنياست كه در حدود 140 كشور كشت مي‌شود كه بيش از 100 كشور آن در مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري واقع شده‌اند، اما هنوز بيشترين توليد در مناطق معتدله در كشورهاي صنعتي متمركز است. تقريباً يك سوم اين محصول در كشورهاي در حال توسعه، عمدتاً در كشورهاي آسيايي توليد مي‌شود .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم فروردین ۱۳۹۰ساعت 8:58  توسط  دکتر سعید سماوات  |